Využite naše služby

PONÚKAME KOMPLEXNÉ MONTÁŽNE SLUŽBY

Elektroinštalačné práce

Silnoprúd, slaboprúd, montáže inteligentného ovládania budov, záložné sieťové prvky, dátové siete, ...

vykurovanie trubky

Rozvodné siete

Inštalácia / výmena stúpacích a ležatých rozvodov, montáže vodovodných a kanalizačných rozvodov, ...

ustredne vykurovanie

Ústredné vykurovanie

Výstavby kotolní, tepelných čerpadiel, podlahového kúrenia pre bytové jednotky, výrobné závody, ...

Solárne systémy

Montáž solárnych systémov pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, fotovoltaická elektráreň, ...

Naše riešenia = Záruka kvality

service-project

Komplexnosť návrhov a montáže

Zákazníkom ponúkame komplexné práce tak, aby si už nemusel hľadať iných dodávateľov, ako je napríklad projektová dokumentácia, revízie, odborné izolácie strešných prechodov, stenové prechody, vŕtanie do železobetónu, výroba atypických potrubí a krytov, murárske a maliarske práce.

Naša spoločnosť dodá všetko potrebné:

Obhliadky miesta a vypracovanie cenovej ponuky

vypracovanie kompletného návrhu dodávky zariadení až po montáž systémov

Kompletné poradenstvo a záručný a pozáručný servis.
Spájame moderné technológie s kvalitným prevedením všetkých inštalácií. Naším cieľom je ekologický prístup, minimalizácia energetickej náročnosti prevádzky aj samotnej realizácie.
Pri každej našej realizácií kladieme dôraz na kvalitu použitých materiálov a vysokú kvalitu prevedenia, dbáme na zručnosti našich pracovníkov, ktorých vzdelanie a odbornú prípravu sa snažíme neustále zlepšovať.

NAŠE RIEŠENIA = ZÁRUKA KVALITY

service-project

KOMPLEXNOSŤ NÁVRHOV A MONTÁŽE

Zákazníkom ponúkame komplexné práce tak, aby si už nemusel hľadať iných dodávateľov, ako je napríklad projektová dokumentácia, revízie, odborné izolácie strešných prechodov, stenové prechody, vŕtanie do železobetónu, výroba atypických potrubí a krytov, murárske a maliarske práce.

Naša spoločnosť dodá všetko potrebné:

Obhliadky miesta a vypracovanie cenovej ponuky

vypracovanie kompletného návrhu dodávky zariadení až po montáž systémov

Kompletné poradenstvo a záručný a pozáručný servis.
Spájame moderné technológie s kvalitným prevedením všetkých inštalácií. Naším cieľom je ekologický prístup, minimalizácia energetickej náročnosti prevádzky aj samotnej realizácie.
Pri každej našej realizácií kladieme dôraz na kvalitu použitých materiálov a vysokú kvalitu prevedenia, dbáme na zručnosti našich pracovníkov, ktorých vzdelanie a odbornú prípravu sa snažíme neustále zlepšovať.

Elektroinštalačné práce

Zabezpečujeme komplexné elektroinštalačné služby pre malé, stredné a veľké objekty podľa platných STN noriem a zabezpečíme aj potrebné revízne správy. Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvalitnej a profesionálnej práce.

Pripravíme: komplexné riešenie od návrhu, dodávky po montáž, poradenstvo v oblasti elektroinštalačných systémov, projektovanie, záručný a pozáručný servis.

Silnoprúd:

 • inteligentné eletroinštalácie
 • bleskozvody
 • montáž zásuviek a vypínačov
 • VN a NN prípojky
 • rozvádzače
 • montáž vonkajšieho a vnútorného osvetlenia
 • záložné prvky pre núdzové napájanie
 • fotovoltaické elektrárne
 • záložné prvky pre núdzové napájanie

Slaboprúd:

 • montáž internetových a dátových sietí
 • Káblové rozvody
 • Systém inteligentného ovládania budov
 • Kamerové systémy (CCTV,IPTV)
 • Identifikačné systémy/dochádzkové systémy
 • Štrukturovaná kabeláž
 • Perimetrická ochrana
 • Video/Audio domáci vrátnici/zvončeky
 • Rozvody EPS, PER, EZS, ... .

Rozvody zdravotechniky

Zabezpečujeme komplexné výmeny a inštalácie stúpacích a ležatých rozvodov, opravy a rekonštrukcie vodovodných potrubí, montáže a opravy bytových vodovodných a kanalizačných rozvodov, montáže hydrantových rozvodov, rozvody pitnej vody, úžitkovej vody a kanalizácie.

Rozvody realizujeme iba z kvalitných materiálov - nerez, uhlíková oceľ, plast-hliník, meď.

Voda:

 • vodovodné potrubia - vonkajšie a vnútorné rozvody
 • filtrácia a úprava tlaku
 • ponorné čerpadlá a čerpacia technika
 • domáce vodárne
 • systémy na úpravu vody
 • systémy na zvýšenie tlaku
 • hydranty a požiarne vodovody
 • hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody

Kanalizácia:

Ponúkame dodávku a montáž kanalizácie pre bytové domy, nákupné centrá, obchod a služby a i v priemysle.
 • vnútorná kanalizácia
 • odhlučnené kanalizácie
 • liatinové kanalizácie
 • tlakové kanalizácie

Ústredné vykurovanie

Tepelné čerpadlá

Moderné vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel je určené pre:

 • zelené stavby či zelené domácnosti
 • vykurovanie rodinných domov a bytov
 • vykurovanie priemyselných objektov
 • vykurovanie obchodných priestorov

Výhodou sú nízke prevádzkové náklady a už aj nižšie obstarávacia cena. Sú efektívne pre komerčné aj obytné budovy.

Ponúkame tepelné čerpadlá pracujúce na princípe zem-voda, vzduch-voda alebo ventilačné tepelné čerpadlá.

Ústredné vykurovanie

Realizujeme vykurovacie systémy od návrhu cez výber technického riešenia, projektovanie a montáž.

Existujú rôzne možnosti ako vykurovať vašu stavbu. Môžete si vybrať alebo my Vám odporučíme spôsob na základe Vašich ekonomických požiadaviek, nárokov na pohodlie alebo životné prostredie. Dôležité je, aby kúrenie bolo efektívne. Po investícií do nového vykurovacieho systému odporúčame jeho doplnenie o solárny systém.

Poskytujeme kvalitné prevedenie a montáž, uvedenie do prevádzky a servis, pravidelné kontroly vykurovacieho systému:

 • výstavba kotolní
 • montáž kotlov
 • montáž solárnych systémov
 • ohrievače vody
 • izolovanie rozvodov vnútorného vykurovania
 • hydralické vyregulovanie rozvodov ústredného vykurovania

Klimatizácie
a chladiaca technika

Klimatizácia:

Ponúkame dodávku, montáž a servis klimatizácií od svetových výrobcov ako Toshiba, Gree, Daikin a iné. Poradíme Vám ako si správne vybrať a navrhneme všetko potrebné.

Pre rodinné domy a byty odporúčame nástenné klimatizácie. Do väčších rodinných domov a prevádzok dodávame kazetové klimatizácie montované priamo pod strop.

Ponúkame aj kanálové a parapetné klimatizácie. Do priestorov s vysokým dizajnovým štandardom navrhujeme ako koncové prvky vzduchotechnického riešenie štrbinové výustky, ktoré slúžia na prívod a odvod upraveného vzduchu.

Pre kombináciu chladenia a kúrenia či už do obytných priestorov alebo prevádzok a firiem ponúkame aj zariadenie fancoil. Sú to ventilátorové konvektory pracujúce na princípe teplovýmennej plochy s núteným prúdením vzduchu.

Chladiace technológie:

Ponúkame dodávku a montáž chladiacich technológií do výrobných procesov ako napr. v potravinárskom priemysle, strojárenskom priemysle. V službách ako napr. Kvetinárstvo, Pohrebníctvo a iné.
 • chladiace boxy
 • mraziace boxy
 • chladiace agregáty

Solárne systémy

Solárne systémy

Investíciou do solárnej techniky profitujete z nízkej spotreby energie, nízkych mesačných nákladov na Vašu domácnosť či prevádzku a dávate najavo svoju ekologickú zodpovednosť. Ponúkame slnečné kolektory, ktoré vyhovujú všetkým nárokom na účinnú a hospodárnu podporu vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody.

Pre firmy a domácnosti ponúkame fotovoltaickú elektráreň ako lokálny zdroj energie.


Pre firmy a domácnosti ponúkame fotovoltaickú elektráreň ako lokálny zdroj energie.
 • ploché kolektory
 • trubicové kolektory
 • fotovoltaická elektráreň

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika:

Dodávka a montáž vzduchotechnických potrubí a distribučných prvkov pre budovy všetkých kategórií. Realizujeme montáže pre reštaurácie, kuchyne, bytové domy a i v priemysle.

Realizujeme aj špeciálne vzduchotechnické zariadenia napr. požiarne odvetranie, vetranie vo výbušnom alebo prašnom priestore a podobne.

 • kvalitné digestory
 • rekuperačné jednotky
 • odsávacie jednotky
 • kompaktné jednotky